logo
logo

Søk

Du er her:

Talevarsling

Talevarsling – komplette system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler

  • Selektiv informasjon
  • Sikker evakuering
  • Utvidet funksjonalitet

Flyplasser, hotell, shoppingsentre, kontorer, skoler eller sykehus er eksempler på bygg som blir stadig mer avanserte og komplekse. I slike typer bygg er det flere forhold som er av betydning for å oppnå en mest mulig effektiv varsling og rask evakuering. Det stilles stadig større krav til utformingen av slike bygg og de tekniske installasjonene.

Tidligere var hovedfokuset fra forsikringsselskaper og bygningseiere å sikre selve bygget. I dag er det fokus på å ha sikre bygg med systemer som varsler effektivt og raskt ved trussel om fare, samtidig som det er meget viktig å få gjenopprettet normaltilstand straks faren er over. Eksempelvis tar det rundt 30 minutter fra en unødvendig alarm går til normaltilstand er gjenopprettet med klokke-/sirenevarsling, mens det med talevarsling tar 15 minutter. Ved at man unngår tap av arbeidstid for 100 ansatte, vil man raskt spare 25 timer bare på en unødvendig alarm. Den nye europanormen NS EN 54.16 beskriver hvordan talevarslingssystemer skal fungere, og omhandler også integrasjonen mot brannalarmsystemet. NS EN 54.16 sikrer at de systemene som benyttes til talevarsling, har en høy grad av sikkerhet og backup ved strømbrudd osv. Som en følge av dette må alle brannalarm- og talevarslingssystemer fungere mere som et helhetlig system.

Honeywell Life Safety systemene har i dag allerede denne helhetlige funksjonaliteten, samtidig som man kan benytte talevarslingssystemet separat for alle andre typer hendelser som truer et bygg. Talevarslingssystemet kan i tillegg benyttes som et helt vanlig PA-system i normaltilstand, alt fra små informasjonssystemer via kjøpesentre med bakgrunnsmusikk til flyplasser med informasjon og "gate call".

Kontakt:


815 03 180

Tast 1 - Ordrekontor
Tast 2 - Teknisk support


815 44 045

Tast 2 - Serviceoppdrag
Tast 6 - Tilbud serviceavtale
 

Sentralbord:
+47 32 24 48 00


 

Contact info:  
Honeywell Life Safety AS  
Postboks 263  
NO-1372 Asker  
+47 32 24 48 00  
   

 
 

 
 

Connect with us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
 
   
 

Honeywell Privacy Statement
Your Privacy Choices 
Cookies Global Unsubscribe

  © Honeywell Life Safety AS - 2023