logo
logo

Søk

Du er her:

  • Hjem
  • Vår unike detektorserie IQ8Quad!

Vår unike detektorserie IQ8Quad!

Multisensor og multikriterie - vet du egentlig forskjellen?

Multisensor er ganske enkelt en detektor med mer enn én sensor i samme detektor. Multikriterie er en funksjon i en detektor hvor avgjørelser tas på grunnlag av flere forhold/kriterier og ulike parametere.

Vi har sett eksempler på at multisensordetektorer har vært installert i bl.a. leilighetsbygg, der det optiske elementet tidvis blir utkoblet for å hindre uønsket alarm. Dette er ikke i henhold til dagens regelverk.

Vår unike IQ8Quad detektorserie har begge deler!
IQ8Quad detektorserien er en multisensordetektor med multikriteriefunksjon, med andre ord en unik detektor hvor prosessor behandler signalene fra de forskjellige sensorene og vurderer disse signalene opp mot innprogrammerte algoritmer og kriterier. Alle detektorene i IQ8Quad-serien (foruten standard optisk) er da altså multikriteriedetektorerer!

Vår IQ8Quad O2T multikriteriedetektor, har to optiske kamre og et termisk element. Flere funksjoner i en kompakt enhet gir et høyere sikkerhetsnivå, større fleksibilitet og en mer kosteffektiv installasjon. Hvorfor bør du velge vår avanserte O2T detektor?

  • Optimal deteksjon selv i miljøer med vanndamp, støv og matos
  • Eliminerer uønskede alarmer
  • Hindrer unødige og kostbare utrykninger
  • Høyere sikkerhet!

 

Se videoen og lær mer om vår avanserte O2T Multikriteriedetektor!

For mere informasjon, ta kontakt med en av våre erfarne selgere.

 

 

 

Contact info:  
Honeywell Life Safety AS  
Postboks 263  
NO-1372 Asker  
+47 32 24 48 00  
   

 
 

 
 

Connect with us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
 
   
 

Honeywell Privacy Statement
Cookie Notice
Global Unsubscribe

  © Honeywell Life Safety AS - 2021