logo
logo

Søk

Du er her:

 • Hjem
 • Kontroll- & vedlikeholdsavtale

Kontroll- & vedlikeholdsavtale

 1. Forebyggende vedlikehold og kontroll
  Kontrakten garanterer for tilgang på kvalifisert personell.
  Etter mottatt feilmelding vil feilretting normalt påbegynnes senest neste virkedag. Avtalen sikrer også nødvendig tilgang til reservedeler, tilleggsmateriell, dokumentasjon og systemkunnskap.
  Kontrakten omfatter Honeywell Life Safety's døgnkontinuerlige vaktordning.
  Kontrakten dekker også en fullstendig teknisk kontroll av anlegget 1 gang pr.år. Kontrollen utføres i henhold til offentlige brannforskrifter og HO 2/98 og omfatter bla.: Kontroll av sentralenheter, detektorer, alarmgivende organer, alarmsendere og funksjoner som styres av anlegget. Etter den årlige kontrollen utarbeides en rapport som viser hva som er utført, anleggets tilstand og forslag til eventuelle tekniske utbedringer og oppgraderinger av anlegget.
   
 2. Instruksjon i bruk av anlegget
  I forbindelse med den årlige kontroll er Honeywell Life Safety forpliktet til å instruere ansvarshavende i bruk og virkemåte av anlegget. Kontrakten inkluderer fri brukerstøtte per telefon (81544045) 24 timer i døgnet.
   
 3. Garanti
  Det gis i kontrakten 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil på sentralutstyr produsert av Honeywell Life Safaty. Dette gjelder fra idriftsettelsesdato og krever gyldig servicekontrakt.
   
 4. Software
  Kontrakten dekker oppgradering av sentralenhetenes systemsoftware. Gjelder ikke oppgradering av anleggsparametere.
   
 5. Service utenom kontraktsbesøk
  Servicearbeid utover det årlig avtalte besøk dekkes ikke av servicekontrakt og belastes etter regning.
   
 6. Anleggseier er forpliktet til å
 • Yte nødvendig assistanse under kontroll go vedlikeholdsarbeid
 • Dekke omkostninger til eventuelt nødvendig stige eller lift
 • Sørge for at anlegget er tilgjengelig for service
 • Bruke Honeywell Life Safety autorisert personell til reparasjoner og utvidelser på anlegget
 • Ha tilgjengelig nødvendig dokumentasjon og tegninger av anlegget
 • Informere Honeywell Life Safety om endringer i eierforhold, fakturaadresse og kontaktperson
 • Kontrakten kan ikke overdras uten begge parters samtykke

7.  Øvrige betingelser
Kontrakten gjelder for ett år og fornyes automatisk dersom den ikke sies opp skriftlig av en av partene. Gjensidig oppsigelsestid er 1måned.

 • Kontrakten faktureres ved årets begynnelse
 • Kontraktbeløpet justeres årlig i henhold til ISO's lønnsindeks
 • Kontrakten dekker ikke materialforbruk og utskifting som batterier, byttedetektorer eller deler som ikke er produsert  av Honeywell Life Safety
 • Kontrakten dekker kontroll av anlegget etter spesifisert utstyrsmengde. Kontroll av utstyr utover angitt mengde utføres på regning

 

Les mer om våre ulike serviceavtaler i vår brosjyre.

Kontakt:


815 03 180

Tast 1 - Ordrekontor
Tast 2 - Teknisk support


815 44 045

Tast 2 - Serviceoppdrag
Tast 6 - Tilbud serviceavtale
 

Sentralbord:
+47 32 24 48 00


 

Contact info:  
Honeywell Life Safety AS  
Postboks 263  
NO-1372 Asker  
+47 32 24 48 00  
   

 
 

 
 

Connect with us:
 1. Norway
 2. Sweden
 3. Denmark
 
   
 

Honeywell Privacy Statement
Your Privacy Choices 
Cookies Global Unsubscribe

  © Honeywell Life Safety AS - 2023